www.skolakalina.sk

Zoznam tried

Názov
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Rusnáčiková
Učebňa učebňa 3.02
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Rychtárechová
Učebňa učebňa 3.05
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Branislav Kmeť
Učebňa učebňa 3.08
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jozef Repka
Učebňa učebňa 3.10
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Magdaléna Humeníková
Učebňa učebňa 3.04
5.ABC Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Veronika Kvasnová
Učebňa učebňa 2.02
6.ABC Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Michal Ilčík
Učebňa učebňa 2.03
7.AB Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Pažitná
Učebňa učebňa 2.04
7.AC Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Zemániková
Učebňa učebňa 2.09
8.ABC Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Rišiaňová
Učebňa učebňa 2.06
Foto Foto Foto Foto Foto
9.AC Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Bukovenová
Učebňa odborná učebňa matematiky 2.22
9.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mário Rovenský
Učebňa učebňa 2.05
MŠ 1 lienky Triedny učiteľ Ľubica Homolová
MŠ 2 motýliky Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Adámiková
MŠ 3 včielky Triedny učiteľ Lenka Perháčová
MŠ 4 sovičky Triedny učiteľ Bc.Martina Hamarová

© aScAgenda 2018.0.1075 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.11.2017

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Email školy: skolakalina@skolakalina.sk
Telefón: Sekretariát:
Marta Boudná 02/44 637 274
Zástupca :
Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773
Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881
Riaditeľ:
Dušan Noga 0903 889 363
Jedáleň:
Jana Havránková 02/44 372 830
Materská škola:
Mgr. Marta Marková 0911 978 876
Školský klub detí (ŠKD):
Petra Zemancová 0948 162 754
IČO: 50409964
DIČ: 2120330410
Adresa školy: Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava

Mapa

Facebook