www.skolakalina.sk


I. stupeň

Tematické plány z výtvarnej výchovy

Výtvarná výchova          1. ROČNÍK
1. Výtv. a tech. osvojenie skutočnosti 26 hodín
a) tematické práce 10 hodín
b) výtvarné osvojenie prírody 6 hodín
c) výtvarné a technické osvojenie predmetov 10 hodín
2. Experimentovanie a práca s výtvarnými prostriedkami,
základy konštruovania 30 hodín
a) farba  10 hodín
b) dekoratívne práce 8 hodín
c) modelovanie a organizácia priestoru 6 hodín
d) základy konštruovania 6 hodín
3. Výtvarné umenie a životné prostredie 10 hodín
Mesiac Týždeň Hodina Tematický celok, námet Technika Výchovno - vzdelávací cieľ Metod.P Výchova
IX. 1.   Úvodná hodina   Bezpečnosť pri práci    
  2. 1. Tematické práce Kombinovaná technika: Rozvoj predstavivosti,zobrazova.   VMR
      Čo som prežil v lete pastel,nalepovanie deja pomocou figúr    
  3. 2. Dekoratívne práce Strihanie a lepenie Rozloženie tvarov na ploche,    
      Šarkan   výraz "tváre" šarkana    
  4. 3. Farba  Maľba Farby jesene,teplé farby,miešanie   EnV.
      Jesenné stromy   farieb    
X. 1. 4. Tematické práce Maľba Čo to je zátišie,ako ho zostaviť,   OČaP
      Zátišie s ovocím v nádobe   postup pri maľbe    
  2. 5. Modelova.a organizácia priestoru Modelovanie z plastelíny Práca s plastelínou:hnietenie,   EnV.
      Ovocie a zelenina   gúľanie    
  3. 6. Výtvarné umenie a životné prostre. Vychádzka Rozoznávame rôzne tvary listov   OČaP
      Jesenná príroda        
  4. 7. Dekoratívne práce skladanie a lepenie listov Veľkostne a tvarovo odhadnúť   EnV.
      Postavičky z listov   podobnosť so skutoč.postavami    
XI. 1.   Jesenné prázdniny        
  2. 8. Základy konštruovania Skladanie z kociek Stavba hradov a domov z dreven.   P.dieť.
      Domy a hrady   plastových kociek,trojrozmernosť    
  3. 9. Výtvarné umenie a životné prostre. Beseda Knihy ilustrované Š.Cpinom:   Vlast.
      Ilustrácie Š. Cpina Ilustrátor-kto to je Pestrý venček,Janko Hraško    
  4. 10. Výtvarné osvojenie predmetov Maľba Použitie temperových farieb,sýte    
      Dáždnik   farby,tvar dáždnika    
  5. 11. Farba Rozfúkaný tuš dotvorený Čierna machuľa z tušu,dotvorená,    
      Dokreslenie škvrny farebnými ceruzkami rozvoj fantázie,tvorivosť    
XII. 1. 12. Dekoratívne práce Opakovanie vzoru Návrh na vzor na šatách,stále sa    VMR
      Vzor na šatách,tričku maľba opakujúci motív na celej ploche    
  2. 13. Výtvarné osvojenie prírody Kolorovaná kresba Sústrediť sa na detaily:šupiny,   OČaP
      Kapor   plutvy,oči...    
  3. 14. Výtvarné osvojenie predmetov Kresba Rozvoj fantázie,tvorivosť pri výz-   Vlast.
      Vianočný stromček   dobe,darčeky    
  4.   Vianočné prázdniny        
Výtvarná výchova          1. ROČNÍK
Mesiac Týždeň Hodina Tematický celok, námet Technika Výchovno - vzdelávací cieľ Metod.P Výchova
I. 1.   Vianočné prázdniny        
  2. 15. Dekoratívne práce Strihanie a lepenie Využitie geom.tvarov na výzdobu   EnV.
      Snehuliak   tela a tváre snehuliaka    
  3. 16. Výtvarné umenie a životné prostre. Beseda Kniha:Riekanky,Rozprávk.postava    
      Ilustrácie J. Ladu   Rozvoj fantázie,tvorba Ladu    
  4. 17. Tematické práce Kresba tušom Zachytenie pohybu postáv-jednotl.   P.dieť.
      Zimné hry detí a zimné športy   aj v skupine    
  5. 18. Farba  Voskovky s vodovou  Farebný ohňostroj-voskovky a     
      Ohňostroj farbou pozadie tmavou vodovou farbou    
II.     Polročné prázdniny        
  1. 19. Základy konštruovania Práca so stavebnicou Pokúsiť sa poskladať pohyblivý   Dopr.
      Dopravné prostriedky   doprav.prostr.-auto,loď,lietadlo    
  2. 20. Modelova.a organizácia priestoru Modelovanie z plastelíny Tvarovanie plastelíny,vaľkanie,   VMR
      Misky rôznych tvarov   tvarovanie do kruhu a do výšky    
  3. 21. Výtvarné osvojenie prírody Maľba Zachytenie základných znakov stav   EnV.
      Mačka alebo pes s mláďatami   by tela,pomer-mláďa-dospelý    
  4.   Jarné prázdniny        
III. 1. 22. Výtvarné osvojenie predmetov Monotypia Zvládnutie techniky    
      Aktovka        
  2.   Časová rezerva        
  3. 23. Farba  Kresba Bledý podklad-výrazné zdobenie,   Vlast.
      Veľkonočná kraslica Perokresba tmavý podklad-svetlé zdobenie    
  4.   Veľkonočné prázdniny        
IV. 1. 24. Tematické práce Maľba Rozvoj fantázie    
      Karneval        
  2. 25. Výtv.umenie a život.prostredie Kombinovaná technika Ochrana životného prostredia   OČaP
      Deň Zeme        
  3. 26. Výtvarné osvojenie predmetov Portrét Zvládnuť proporcionálnosť na   OČaP
      Moja tvár   tvári,oči,ústa,nos,uši...    
  4. 27. Modelova.a organizácia priestoru Náhrdelník,náramok Navliekanie korálok,rôzne veľkos.   VMR
      Darček pre mamu   a farby,radenie a ladenie farieb    
  5. 28. Farba  Papierová koláž Veselé farby,výrazné farby,   Env.
      Motýľ   ladenie farieb na krídla motýľa    
V. 1.   Časová rezerva        
  2. 29. Výtvarné umenie a životné prostre. Beseda Z histórie báb.divadla,papierová   VMR
      Bábkové divadlo Výroba bábky z papiera koláž,strihanie.lepenie    
  3. 30. Výtvarné osvojenie predmetov Maľba Proporcie tela,výška,dĺžka rúk a    VMR
      Moja mama   nôh,veľkosť hlavy    
  4. 31. Tematické práce Kombinovaná technika Mama pri rôznych činnostiach   VMR
      Podoby mojej mamy        
VI. 1. 32. Základy konštruovania Práca so stavebnicou Priestorová predstavivosť,sklada.   VMR
      Moja izba   a rozkladanie stavebnice    
  2. 33. Výtvarné osvojenie prírody Maľba Kombinácia a proporcionálnosť   OČaP
      Lúka v lete   rastlín a živočíchov,popredie,poza    
  3.   Zhodnotiť celoročnú prácu   Rozdávanie výkresov    
  4.   Časová rezerva        

Výtvarná výchova          2. ROČNÍK
1. Výtv. a tech. osvojenie skutočnosti 22 hodín
a) tematické práce 10 hodín
b) výtvarné osvojenie prírody 6 hodín
c) výtvarné a technické osvojenie predmetov 6 hodín
2. Experimentovanie a práca s výtvarnými prostriedkami,   
základy konštruovania 34 hodín
a) farba a kontrast 10 hodín
b) dekoratívne práce 10 hodín
c) modelovanie a organizácia priestoru 8 hodín
d) základy konštruovania 6 hodín
3. Výtvarné umenie a životné prostredie 10 hodín
Mesiac Týždeň Hodina Tematický celok, námet Technika Výchovno - vzdelávací cieľ Metod.P Výchova
IX. 1.   Úvodná hodina   Bezpečnosť pri práci    
  2. 1. Tematické práce Kombinovaná technika: Rozvoj predstavivosti,zobrazova.   VMR
      Čo som prežil v lete pastel,nalepovanie deja pomocou figúr    
  3. 2. Farba a kontrast Vystrihovanie,lepenie Poznávanie základných a     
      Záložka do knihy   podvojných farieb    
  4. 3. Modelovanie a organizá.priestoru Modelovaciu hmotu dopl. Poznávanie,využívanie vlastností   EnV.
      Jesenná príroda prírodnými materiálmi modelovacej hmoty    
X. 1. 4. Výtvarné osvojovanie prírody Dotvoriť farebne zemiak Využívanie prírodného materiálu   EnV.
      Strašiak (listy,vlna,papier,textil)      
  2. 5. Dekoratívne práce Vystrihovanie a nalepov. Rozv.zmysel pre farebný a tvarový   VMR
      Prestieranie geometrických tvarov rytmus,využiť rôzne druhy papiera    
  3. 6. Výtvarné osvojovanie predmetov Papierová koláž Jednoducho analyzovať tvar     
      Mlynček na kávu   úžitkového predmetu    
  4. 7. Tematické práce Maľbu dotvoriť textilom Rozvíjanie predstavivosti   VMR
      Rozprávkový svet        
XI. 1.   Jesenné prázdniny        
  2. 8. Základy konštruovania Práca so stavebnicou Rozvíjanie zmyslu pre priestor   OČaP
      Naša obec        
  3. 9. Dekoratívne práce Pastel-podľa voľne  Dodržiavanie farebného tvarového    
      Návrh na obal kreslenej osnovy rytmu    
  4. 10. Tematické práce Maľba Vystihnúť vzájo.veľkostí jednotl.   VMR
      Naša rodina   postáv s ich rozmiestne.(popredie)    
  5. 11. Modelovanie a organizá.priestoru Misky,hrnčeky,vystrihov. Experimentovanie s modelovacou     
      Kuchynský riad obrúsok hmotou    
XII. 1. 12. Výtvarné osvojovanie predmetov Kolorovaná kresba Porovnávať staré a nové výrobky    
      Hladidlo (žehlička)   Analyzovať tvar úžitkového pred.    
  2. 13. Základy konštruovania Práca s kartónom,lepenie Využitie odpadového materiálu   P.dieť.
      Moje tajné prianie farebné dotváranie      
  3. 14. Dekoratívne práce   Farebný rytmus,kombinovať     
      Vianočný pozdrav   písmo s obrázkami    
  4.   Vianočné prázdniny        
Výtvarná výchova          2. ROČNÍK
Mesiac Týždeň Hodina Tematický celok, námet Technika Výchovno - vzdelávací cieľ Metod.P Výchova
I. 1.   Vianočné prázdniny        
  2. 15. Tematické práce Domaľovaná koláž Zobraziť dej diferencovanými    Vlast.
      Spomienky na Vianoce   figúrami    
  3. 16. Výtv.umenie a život.prostredie Beseda o knihe Knihy: V šírom poli zámoček    
      Ilustrácie V.Hložníka               Ferdo mravec    
  4. 17. Modelovanie a organizá.priestoru Kašírovanie,využitie Poznávanie zaujímavých modelov.    
      Miska odpadového materiálu materiálov    
  5. 18. Farba a kontrast Kombinovaná technika Kontrast tmavej a bielej plochy,   EnV.
      Strom v zime   využitie konárikov,dotvorenie,lep.    
II.     Polročné prázdniny        
  1. 19. Tematické práce Maľba Rozvíjanie predstavivosti   Valst.
      Fašiangy        
  2. 20. Výtv.umenie a život.prostredie Beseda Súčasná a ľudová hračka,funkčná    VMR
      Hračky Zhotovenie hračky a estetická hodnota hračiek    
  3. 21. Farba a kontrast Voskovky,rudka,farebný Význam svetelného kontrastu   EnV.
      Dym,topiaci sa sneh papier      
  4.   Jarné prázdniny        
III. 1. 22. Výtv.umenie a život.prostredie Beseda Kniha: O psíčkovi a mačičke    
      Ilustrácie J.Čapka Kresba k rozprávke Hra na ilustrátora    
  2.   Časová rezerva        
  3. 23. Dekoratívne práce Lepenie,ornamenty Vytváranie geometrických tvarov    
      Veľkonočné vajce   Práca s rôznym materiálom    
  4.   Veľkonočné prázdniny        
IV. 1. 24. Výtvarné osvojovanie prírody Vychádzka Vyhľadávať a esteticky vnímať   EnV.
        zbieranie prírodnín zaujímavé prír.útvary a prírodniny    
  2. 25. Výtv.umenie a život.prostredie Kombinovaná technika Ochrana životného prostredia   OČaP
      Deň Zeme        
  3. 26. Modelovanie a organizá.priestoru Modelovanie Modelovanie z plastelíny rôznych    
      Zvieratká v lese   druhov,rozvoj výtvarných predstáv    
  4. 27. Výtvarné osvojovanie predmetov Domaľovaná koláž Jednoducho analyzovať tvar    
      Lampa   predmetu    
  5. 28. Farba a kontrast Zapúšťanie,strihanie Vytvoriť pozdrav,hra s farbou   VMR
      Deň matiek lepenie      
V. 1.   Časová rezerva        
  2. 29. Dekoratívne práce Maľba Využitie pozitívu a negatívu,    
      Dekoratívny tanier-keramika   Zorade.prvkov na ploche(v kruhu)    
  3. 30. Výtv.umenie a život.prostredie Kombinovaná technika Zachytiť život pod vodnou    OČaP
      Voda a život v nej   hladinou    
  4. 31. Farba a kontrast Skladačka na farebnom Zámerne vytvárať škvrny   EnV.
      Motýle na lúke podklade      
VI. 1. 32. Základy konštruovania Práca so stavebnicou Rozvíjať fantáziu a tvorivosť   P.dieť.
      Rozprávkový svet        
  2. 33. Výtvarné osvojovanie prírody Rudka,suchý pastel, Vnímať a výtvarne zobrazovať   EnV.
      Pohľad do trávy doplniť prírodninami zaujímavú prírodu    
  3.   Zhodnotiť celoročnú prácu   Rozdávanie výkresov    
  4.   Časová rezerva        
Výtvarná výchova           3. ROČNÍK
1. Výtvarné osvojenie skutočnosti 26 hodín
a) tematické práce 12 hodín
b) výtvarné osvojenie prírody 6 hodín
c) výtvarné osvojenie predmetov 8 hodín
2. Experimentovanie a práca s výtvarnými prostriedkami    34 hodín
a) farba a línia 10 hodín
b) dekoratívne práce 14 hodín
c) modelovanie a organizácia priestoru 10 hodín
3. Výtvarné umenie a životné prostredie 6 hodín
Mesiac Týždeň Hodina Tematický celok, námet Technika Výchovno - vzdelávací cieľ Metod.P Výchova
IX. 1.   Úvodná hodina   Bezpečnosť pri práci    
  2. 1. Tematické práce Kombinovaná technika: Rozvoj predstavivosti,spomienky,   VMR
      Čo som prežil v lete pastel,maľba správna línia    
  3. 2. Farba a línia Zapúšťanie do mokrého Ochrana chránených rastlín,pozna-   OČaP
      Rozkvitnutá lúka podkladu tok,že nemusia byť vždy ostré línie    
  4. 3. Tematické práce Maľba Láska k rodine   VMR
      Čo robia rodičia a súrodenci        
X. 1. 4. Výtvarné osvojenie predmetov Maľba Farebne a tvarovo zachytiť hračku   VMR
      Moja obľúbená hračka       P.dieť.
  2. 5. Farba a línia Hra s líniou Kresba detailov,návrh jednoduch.    
      Bludisko Redispero,perokresba bludiska aj s riešením    
  3. 6. Dekoratívne práce Maľba Využitie ľudových námetov,    
      Džbán - keramika   ornamenty    
  4. 7. Výtvarné osvojenie prírody Kresba,maľba Začleniť zvieratá do ich prirodze.   OČaP
      Zvieratá vo svojom prirodz.prostr.   prostr.,aj cudzokrajné    
XI. 1.   Jesenné prázdniny        
  2. 8. Tematické práce Kolorovaná kresba Postavy s dáždnikmi, v pršiplášti,   EnV.
      V daždi   na ulici    
  3. 9. Výtv.umenie a život.prostredie Exkurzia - výstava Poznávanie druhov umenia   Estet.
      Výstava        
  4. 10. Farba a línia Rozfúkavanie Rozfúkanie a dokreslenie škvŕn,   EnV.
      Vetvičky,konáre,kríky   rozvoj predstavivosti    
  5. 11. Dekoratívne práce Maľba na textil Návrh na obrus,vlastná fantázia   VMR
      Obrus        
XII. 1. 12. Modelovanie a organizá.priestoru Modelovacia hmota Rozvoj fantázie,tvorivosti,zručnos.   Vlast.
      Figúrka z rozprávky,mimozemšťan        
  2. 13. Tematické práce Maľba,kresba Zachytiť postavy v pohybe   OČaP
      Zimné športy        
  3. 14. Výtvarné osvojenie predmetov Kolorovaná kresba Rozvíjať zmysel pre detail,   VMR
      Elektrické spotrebiče   bezpečnosť pri manipulácii s nimi    
  4.   Vianočné prázdniny        
Výtvarná výchova          3. ROČNÍK
Mesiac Týždeň Hodina Tematický celok, námet Technika Výchovno - vzdelávací cieľ Metod.P Výchova
I. 1.   Vianočné prázdniny        
  2. 15. Dekoratívne práce Vystrihovanie,lepenie Výkres v tvare taniera,využitie     
      Dekorácia na tanieri   geometrických tvarov    
  3. 16. Výtv.umenie a život.prostredie Beseda Detské knihy s jeho ilustráciami,   Vlast.
      Ilustrácie A. Brunovského   Vyskúšať nakresliť obr.jeho štýlom    
  4. 17. Farba a línia Kresba -línia Zachytiť usporiadanie pier,ich    OČaP
      Druhy pierok vtákov   tvary    
  5. 18. Tematické práce Kombinovaná technika Kresba pohybu pri rôznych    OČaP
      Na hodine telesnej výchovy   činnostiach    
II.     Polročné prázdniny        
  1. 19. Modelovanie a organizá.priestoru Organizácia priestoru, Využitie krabíc rôznej veľkosti   Vlast.
      Architektonické objekty,útvary spájanie do celku      
  2. 20. Výtvarné osvojenie predmetov Maľba Zachytiť veľkosť a proporcional.   VMR
      Dieťa a zviera   tela človeka a zvieraťa    
  3. 21. Modelovanie a organizá.priestoru Modelovanie,odlievanie Vyrývanie písmen a obrázkov,    
      Návrh na medailu   farebné dotvorenie    
  4.   Jarné prázdniny        
III. 1. 22. Výtvarné osvojenie prírody Kresba ceruzkou Zmysel pre detailné zachytenie   OČaP
      Púpava - celá rastlina   tvaru listov a kvetov púpavy    
  2.   Časová rezerva        
  3. 23. Dekoratívne práce Lepenie,ornamenty Vytváranie geometrických tvarov    
      Veľkonočné vajce   Práca s rôznym materiálom    
  4.   Veľkonočné prázdniny        
IV. 1. 24. Dekoratívne práce Maľba Opakovanie motívu,rozmiestnenie   VMR
      Návrh tapety do detskej izby   na ploche,farebnosť    
  2. 25. Výtv.umenie a život.prostredie Kombinovaná technika Ochrana životného prostredia   OČaP
      Deň Zeme        
  3. 26. Farba a línia Kresba Práca s líniou   OČaP
      Prúdenie vody        
  4. 27. Dekoratívne práce Strihanie lepenie..... Vyrobiť a navliecť "korálky"z    VMR
      Bižutéria z papiera   papiera    
  5. 28. Modelovanie a organizá.priestoru Odlievanie zo sadry Urobiť formu,odliať,stvrdnúť,   VMR
      Prívesok pre mamu   farebne dotvoriť    
V. 1.   Časová rezerva        
  2. 29. Výtvarné osvojenie prírody Maľba Farebnosť stromu,kôra,pomer    EnV.
      Rozkvitnutý strom a ker   výšky,dotvorenie lepením    
  3. 30. Výtvarné osvojenie predmetov Koláž Zachytiť tvar lampy,baterky    
      Osvetľovacie telesá        
  4. 31. Dekoratívne práce Strihanie,maľba Návrhy detských modelov   P.dieť.
      Detské oblečenie        
VI. 1. 32. Modelovanie a organizá.priestoru Modelovanie Vytvoriť pohyblivé aj nepohybliv.   P.dieť.
      Detské ihrisko   atrakcie-preliezačky,hojdačky...    
  2. 33. Tematické práce Maľba, Vlastná fantázia a vzťahy,možnosť    
      Život v budúcnosti Kombinovaná technika dotvoriť nalepením obrázkov    
  3.   Zhodnotiť celoročnú prácu   Rozdávanie výkresov    
  4.   Časová rezerva        

Výtvarná výchova          4. ROČNÍK
1. Výtvarné osvojenie skutočnosti 30 hodín
a) tematické práce 10 hodín
b) výtvarné osvojenie prírody 10 hodín
c) výtvarné osvojenie predmetov 10 hodín
2. Experimentovanie a práca s výtvarnými prostriedkami   30 hodín
a) farba a línia 12 hodín
b) dekoratívne práce 10 hodín
c) modelovanie a organizácia priestoru 8 hodín
3. Výtvarné umenie a životné prostredie 6 hodín
Mesiac Týždeň Hodina Tematický celok, námet Technika Výchovno - vzdelávací cieľ Metod.P Výchova
IX. 1.   Úvodná hodina   Bezpečnosť pri práci    
  2. 1. Tematické práce Kombinovaná technika: Rozvoj predstavivosti,tvorivosti,   VMR
      Spomienky,zážitky z prázdnin Maľba sebavyjadrenie    
  3. 2. Výtvarné osvojenie predmetov Kresba ceruzou,fixom, Rozvíjať pozorovacie schopnosti    
      Bicykel,šijací stroj perom      
  4. 3. Výtvarné osvojenie prírody Maľba Rozvíjať pozorovacie schopnosti,   EnV.
      Zátišie - kvety   zrakovú pamäť,vystihnúť farby    
X. 1. 4. Výtvarné osvojenie prírody Maľba Výtvarne vnímať základné prír.   OČaP
      Ovocie a zelenina Kombinovaná technika javy    
  2. 5. Výtvarné osvojenie prírody Perokresba,maľba Objavovať a výtvarne hodnotiť   EnV.
      Jeseň v záhrade   farebnú premenlivosť prírody    
  3. 6. Farba a línia Kresba perom,vymývan. Hra s líniou,zhusťovanie a    
      Vlny a vlasy v škrobovom podklade zrieďovanie čiar    
  4. 7. Výtvarné osvojenie predmetov Kresba do mokrého pod- Rozvíjať pozorovacie schopnosti   VMR
      Lampáš,čajník na variči kladu,domaľovaná koláž a zrakovú pamäť    
XI. 1.   Jesenné prázdniny        
  2. 8. Modelovanie a organ.priestoru Plastelína,modurit Modelovať,tvarovať rôzne úžitk.   VMR
      Vázičky,hrnčeky,tanieriky   predmety    
  3. 9. Tematické práce Maľba,kombinovaná Rozvíjať predstavivosť a tvorivú   VMR
      Ilustrácie k rozprávke technika fantáziu    
  4. 10. Dekoratívne práce Maľba,kombinovaná Radiť dekoratívne prvky do pásov   VMR
      Keramický,textilný dekor technika s prihliadnutím na tvar a farbu pred.    
  5. 11. Výtvarné osvojenie predmetov Kolorovaná kresba Ujasňovať predstavy    
      Autá,stavebné stroje        
XII. 1. 12. Dekoratívne práce Kombinovaná technika Vytvoriť návrh na pozdrav,či    Vlast.
      Pozdrav k Vianociam   pohľadnicu    
  2. 13. Modelovanie a organ.priestoru Plastelína,modurit Modelovať,tvarovať a zostavovať   P.dieť.
      Zvieracie fantastické figúry   figúry nezvyčajných tvarov    
  3. 14. Dekoratívne práce Kombinovaná technika Použiť vlastnú tvorivosť   VMR
      Darček pod stromček        
  4.   Vianočné prázdniny        
Výtvarná výchova          4. ROČNÍK
Mesiac Týždeň Hodina Tematický celok, námet Technika Výchovno - vzdelávací cieľ Metod.P Výchova
I. 1.   Vianočné prázdniny        
  2. 15. Farba a línia Kresba Skúšať a overovať výrazové vlast.    
      Potrhaná vreckovka,gáza,drôt...   línie na základe zrakovej skúseno.    
  3. 16. Dekoratívne práce Modelovanie a maľba Modelovať,tvarovať a dotvoriť   VMR
      Ozdobná kachlička   úžitkové predmety    
  4. 17. Výtv.umenie a život.prostredie Exkurzia Poznávať niektoré druhy výtvar.   Vlast.
      Návšteva výstavy   umenia    
  5. 18. Tematické práce Kolorovaná kresba Ujasňovať predstavy na základe   VMR
      V obchode   pozorovaných skutočností    
II.     Polročné prázdniny        
  1. 19. Výtvarné osvojovanie predmetov Kresba,maľba Rozvíjať pozorovacie schopnos.   P.dieť.
      Môj spolužiak        
  2. 20. Výtvarné osvojovanie predmetov Kolorovaná kresba, Rozvíjať pozorovacie schopnos.    
      Ulica,mesto,pohľad z okna domaľovanie      
  3. 21. Farba a línia Kresba perom Hra s líniou   EnV.
      Kostra vtáka,ryby        
  4.   Jarné prázdniny        
III. 1. 22. Výtvarné osvojovanie prírody Kolorovaná kresba, Zmysel pre detail,farebnosť   OČaP
      Chrobák monotypia      
  2.   Časová rezerva        
  3. 23. Tematické práce Kombinovaná technika, Rozvoj fantázie,predstavivosť   EnV.
      Život vo vesmíre maľba      
  4.   Veľkonočné prázdniny        
IV. 1. 24. Farba a línia Kresba,maľba,koláž Poznávať a uplatňovať základné   EnV.
      Vtáci a iné zvieratá   princípy farebnej harmónie    
  2. 25. Výtv.umenie a život.prostredie Kombinovaná technika Ochrana životného prostredia   OČaP
      Deň Zeme        
  3. 26. Modelovanie a organ.priestoru Konštruovanie,maľovani Modelovať a zostavovať objekty   Vlast.
      Obec,sídlisko zostavovanie z rozličného materiálu    
  4. 27. Tematická práca Kombinovaná technika Poznávať základné kompozičné   VMR
      Môj otec,mama pri práci maľba princípy     
  5. 28. Výtv.umenie a život.prostredie Maľba Rozvoj pozorov.schopností,výtv.   Vlast.
      Reprodukcia obrazu   úprava knihy,maľba podľa predloh    
V. 1.   Časová rezerva        
  2. 29. Výtvarné osvojovanie prírody Kombinovaná technika Životné prostredie,proporcionál.   OČaP
      Stromy,les,lúky   medzi stromami a bylinami    
  3. 30. Modelovanie a organ.priestoru Zostrojenie,poskladanie Zostrojenie robota,strašidlo z     
      Robot,strašidlo   odpadového materiálu,tvorivosť    
  4. 31. Farba a línia Vyškrabávanie Upltňovať výtvarné skúsenosti   EnV.
      Hmyz,kvet   a poznatky o tvare a farbe    
VI. 1. 32. Farba a línia Kresba Výrazové a zobrazovacie vlastno.   EnV.
      Pavučina s fantastickým pavúkom   línie využiť na voľné výtv.spraco.    
  2. 33. Dekoratívne práce Voľná technika Súčasná dekoratívna tvorba a jej    
      Baliaci papier,tapeta   princípy    
  3.   Zhodnotiť celoročnú prácu   Rozdávanie výkresov    
  4.   Časová rezerva        

Kontakt

Meno školy: Základná škola, Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Email školy: skolakalina@skolakalina.sk
Telefón: Sekretariát:
Marta Boudná 02/44 637 274

Zástupca :
Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773
Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881

Riaditeľ:
Dušan Noga 0903 889 363

Jedáleň:
Jana Havránková 02/44 372 830
IČO: 31753728
DIČ: 2020876385

Mapa

Facebook