www.skolakalina.sk

Aktuality Ako a kam na strednú školu Dôležité termíny Dni otvorených dverí Harmonogram prijímacieho pokračovania Školský psychológ Zoznam gymnázií Zoznam stredných škôl Zoznam osemročných gymnázií Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2011/2012 Štatistika umiestnenia 2011/2012 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2012/2013 Štatistika umiestnenia 2012/2013 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2013/2014 Štatistika umiestnenia 2013/2014 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2014/2015 Štatistika umiestnenia 2014/2015 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2015/2016 Štatistika umiestnenia 2015/2016 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2016/2017 Štatistika umiestnenia 2016/2017 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2017/2018 Štatistika umiestnenia 2017/2018

Výchovné poradenstvo

Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2011/2012

 

 Základná škola, Kalinčiakova 12, 83104 Bratislava                           smiley

 

Prehľad o rozmiestnení žiakov končiacich ZŠ k 01.07.2012

 

Gymnáziá

cheeky

spolu

dievč.

v  o k r e s e

Bratislava 3            

 

 

      611051

Súkromné gymnázium, Česká 10, Bratislava                                      

1

0

mimo okres

Bratislava 3            

 

 

      611002

Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava                                        

1

0

      611005

Gymnázium I.Horvátha, Ivana Horvátha 14, Bratislava                           

2

0

      611007

Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava-Petržalka                  

1

0

      611009

Spoj.šk.- gymn. J. Hronca, Novohradská 3, Bratislava                          

1

0

      611010

Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava                              

1

0

      611011

Gymnázium J.Papánka, Vazovova 6, Bratislava                                   

1

1

      611012

Športové gymnázium, Ostredková 10, Bratislava                                 

7

2

      611014

Gymnázium F.Garcia Lorcu, Hronská 3, Bratislava                               

1

0

      611029

Súkr.šport.gym. Gaudeamus, Dudvážska 6, Bratislava                            

4

0

 

S p o l u   Gymnáziá

20

3

 

 

 

 

Umelecké školy

angel

spolu

dievč.

mimo okres

Bratislava 3            

 

 

      612003

Súkr. konzervat. Alkana, Batkova 2, Bratislava                                 

1

0

      612601

Súkr.SUŠ animov.tvorby, Vlastenecké n.1, Bratislava                           

1

0

      612701

Súkr.str. umel.šk.dizajnu, Ivánska ces. 21, Bratislava                        

2

0

      612901

SUŠ scénického výtvar., Sklenárova 7, Bratislava                              

1

1

 

S p o l u   Umelecké školy

5

1

 

 

 

 

Zdravotnícke školy

smiley

spolu

dievč.

mimo okres

Bratislava 3            

 

 

      671514

Str. zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, Prešov                              

1

1

 

S p o l u   Zdravotnícke školy

1

1

 

 

 

 

Ekonomické, obchodné SOŠ

cool

spolu

dievč.

v  o k r e s e

Bratislava 3             

 

 

      616004

Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava                                   

1

0

mimo okres

Bratislava 3            

 

 

      616003

Súkr. hotel. akad. GASMO, Gogolova 18, Bratislava                             

1

0

      616103

Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava                                       

1

0

      616104

Obchodná akadémia, Nevädzova 3, Bratislava                                    

1

1

      616301

SOŠ podnikania, Strečnianska 20, Bratislava                                   

1

0

      616401

SOŠ obch a sl.S.Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava                           

1

0

 

S p o l u   Ekonomické, obchodné SOŠ

6

1

 

 

 

 

Pedagogické školy

wink

spolu

dievč.

mimo okres

Bratislava 3            

 

 

      617201

Pedagog.a sociál.akadémia, Bullova  2, Bratislava                             

1

1

      617202

Súkr. pedag.a sociál.akad, Ružová dol. 29, Bratislava                         

1

1

 

S p o l u   Pedagogické školy

2

2

 

 

 

 

Technické, dopravné SOŠ

smiley

spolu

dievč.

mimo okres

Bratislava 3            

 

 

      618305

SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava                                   

4

0

      618402

SPŠ dopravná, Kvačalova 20, Bratislava                                        

1

0

 

S p o l u   Technické, dopravné SOŠ

5

0

 

 

 

 

SOŠ ostatné

cheeky

spolu

dievč.

v  o k r e s e

Bratislava 3            

 

 

      613003

SOŠ, Račianska 105, Bratislava                                                 

3

3

      613021

SOŠ, Hlinická 1, Bratislava                                                   

1

0

      613023

SOŠ, Na Pántoch 9, Bratislava                                                 

2

1

mimo okres

Bratislava 3            

 

 

      613005

SOŠ, Ivanská cesta21, Bratislava                                              

2

0

      613018

Spoj. škola- SOŠ, SNP 30, Ivánka p.Dunaj                                      

1

0

      613022

SOŠ, Farského 9, Bratislava                                                    

1

0

      613028

Súkr. športová SOŠ, M. C. Sklodowskej 1, Bratislava                           

2

0

      613301

SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava                                      

2

2

      614101

SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, Bratislava-Ružinov                    

2

1

      623016

Súkromná SOŠ, Brezová 2, Piešťany                                             

1

0

 

S p o l u   SOŠ ostatné

17

7

 

 

 

 

 

 

spolu

dievč.

mimo okres

Bratislava 3            

 

 

      619600

Mimo Slovenska                                                                

1

0

 

S p o l u  

1

0

 

 

 

 

 

                            Počet žiakov končiacich ZŠ

57

15

Toto je Váš text, môžete ho kedykoľvek zmeniť.

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Email školy: skolakalina@skolakalina.sk
Telefón: Sekretariát:
Marta Boudná 02/44 637 274
Zástupca :
Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773
Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881
Riaditeľ:
Dušan Noga 0903 889 363
Jedáleň:
Jana Havránková 02/44 372 830
Materská škola:
Mgr. Marta Marková 0911 978 876
Školský klub detí (ŠKD):
Petra Zemancová 0948 162 754
IČO: 50409964
DIČ: 2120330410
Adresa školy: Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava

Mapa

Facebook