www.skolakalina.sk

Aktuality Ako a kam na strednú školu Dôležité termíny Dni otvorených dverí Harmonogram prijímacieho pokračovania Školský psychológ Zoznam gymnázií Zoznam stredných škôl Zoznam osemročných gymnázií Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2011/2012 Štatistika umiestnenia 2011/2012 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2012/2013 Štatistika umiestnenia 2012/2013 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2013/2014 Štatistika umiestnenia 2013/2014 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2014/2015 Štatistika umiestnenia 2014/2015 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2015/2016 Štatistika umiestnenia 2015/2016 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2016/2017 Štatistika umiestnenia 2016/2017 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2017/2018 Štatistika umiestnenia 2017/2018

Výchovné poradenstvo

Zoznam stredných škôl

ZOZNAM STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKÔL  v územnej pôsobnosti KŠÚ V BRATISLAVE
                   
Zoznam stredných odborných škôl a konzervatórií v pôsobnosti
KRAJSKÉHO ŠKOLSKÉHO ÚRADU
  škola adresa PSČ mesto telefón meno riaditeľa E-mail webová stránka
BA III. Stredná odborná škola Na pántoch 7 831 06 Bratislava 35 02 44 88 27 57 Bednáriková Gabriela, Ing. bednarikova@souzel.sk www.souzel.sk
BA V Obchodná akadémia I. Karvaša Hrobákova 11 852 31 Bratislava 5 02 62 52 06 57 Papánek Stanislav, Ing. oa@oaikba.sk www.oaikba.sk
Zoznam stredných odborných škôl a konzervatórií v pôsobnosti
BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
  škola adresa PSČ mesto telefón meno riaditeľa E-mail webová stránka
BA I Stredná priemyselná škola strojnícka Fajnorovo nábr. 5 814 75 Bratislava 1 02 52 96 84 42 Ing. Félix Dömény fajnorka@fajnorba.sk www.fajnorka.sk
BA I Stredná priemyselná škola elektrotechnická Zochova 9 811 03 Bratislava 1 02 54 41 42 29 Ferenčík Milan, Ing. office@zochova.sk www.zochova.sk
BA I Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej Gorazdova 20 811 04 Bratislava 1 02 54 78 83 54 Zacharová Katarína, Mgr. art. gorazdova@svsba.sk www.tankonba.edu.sk
BA I Konzervatórium Tolstého 11 811 06 Bratislava 1 02 54 43 45 05 Čerman Peter, Mgr.art. consbrat@metax.sk www.konzervatorium.sk
BA I Stredná odborná škola geodetická  Vazovova 14 811 07 Bratislava 1 02 55 42 46 40 Ďungel Karol, Ing. sgs@post.sk www.sgs.edu.sk
BA II Stredná priemyselná škola stavebná Drieňová 35 826 64 Bratislava 29 02 43 33 97 83 Mikulay Ľubomír, Ing. riaditeľstvo@spssdrba.sk www.spssdrba.edupage.org
BA II Stredná priemyselná škola dopravná Kvačalova 20 821 08 Bratislava 2 02 55 56 56 76 Kozová Eva, RNDr. spsdkvac@ba.telecom.sk www.spsdkvacba.edu.sk
BA II Obchodná akadémia Nevädzová 3 820 07 Bratislava 27 02 43 41 11 58 Marošová Erika., Ing., CSc. oanba@oanba.sk www.oanba.sk
BA II Stredná odborná škola Ivanská cesta 21 823 75 Bratislava 22 02 43 42 50 86 Kovaľ Ľubomír, Ing. sou@sou.sk www.sou.sk
BA II Stredná odborná škola drevárska Pavlovičova 3 821 04 Bratislava 2 02 43 33 76 01 Panáčková Mária, Ing. skola@drevarskaba.edu.sk www.drevarskaba.edu.sk
BA II Stredná odborná škola Samuela Jurkoviča Sklenárova 1 82109 Bratislava 26 02 53 41 22 41 Mókosová Tatiana, Mgr. souo-sj@nextra.sk www.souosklenarova.sk
BA II Stredná odborná škola dopravná Sklenárova 9 821 09 Bratislava 2 02 53 41 31 05 Hrabovský Miroslav, Ing. skola@zssd-ba.sk www.zssd-ba.sk
BA II Stredná odborná škola Svätoplukova 2 821 08 Bratislava 2 02 55 42 16 14 Hegerová Ľubica, Ing office@beautycare-study.sk www.beautycare-study.sk
BA II Stredná odborná škola - Račianska 78 (SŠ) Vlčie Hrdlo 50 836 02 Bratislava 33 02 40 55 89 27 Ing. Silvia Loffayová zssch@chemiraba.sk www.chemiraba.sk
BA II Stredná odborná škola (SŠ) Vlčie Hrdlo 50 82412 Bratislava 23 02 40 55 89 27 Ing. Silvia Loffayová zssch@chemiraba.sk www.chemiraba.sk
BA II Stredná odborná škola umeckopriemyselná (SŠ) Tokajícka 24 821 03 Bratislava 2 02 43 33 78 61 RNDr. Miroslav Marušic www.dizajngym.sk marusic@dizajngym.sk
BA II Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva Sklenárova 7 824 89 Bratislava 26 02 53 41 46 15 Lehotská Alžbeta, Mgr. skola@zsssvba.sk www.zsssvba.sk
BA II Stredná zdravotnícka škola Záhradnícka 44 821 08 Bratislava 2 02 55 41 09 43 Bachratá Oľga, PhDr. skola@szsbaza.sk www.szsbaza.sk
BA III Hotelová akadémia Mikovíniho 1 831 02 Bratislava 3 02 44 25 18 05 Biela Katarína, Ing. zha@zha.sk www.zha.sk
BA III Obchodná akadémia Račianska 107 831 02 Bratislava 3 02 44 25 57 73 Opatovská Mária, Ing skola@oarba.edu.sksk www.oarba.edu..sk
BA III Stredná odborná škola Hlinická 1 834 01 Bratislava 35 02 44 88 67 28 Sadloň Ján, PaedDr. souptba@souptba.sk www.souptba.sk
BA III SOŠ knihovníckych a informačných štúdií Kadnárova 7 834 14 Bratislava 34 02 44 87 15 08 Škovránek Pavol, Mgr. skola@skis.edu.sk www.skis.edu.sk
BA III Stredná odborná škola Na pántoch 9 831 06 Bratislava 35 02 44 88 35 91 Katreniaková Mária, Ing. sekretaria@souo-panty.sk www.souo-panty.sk
BA III Stredná odborná škola Račianska 105 831 02 Bratislava 3 02 44 45 75 19 Barkolová Janka, Ing. barkolova@zssracianska.sk www.zssracianskal05.szm.sk
BA III Stredná odborná škola polygrafická Račianska 190 835 26 Bratislava 35 02 44 88 44 29 Kováč Ladislav, Ing. skola@polygraficka.sk www.polygraficka.sk
BA III Stredná odborná škola elektrotechnická Rybničná 59 831 07 Bratislava 36 02 44 88 41 06 Bielovič Jozef, Ing. rsose@sose.sk www.sose.sk
BA IV Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 5 841 02 Bratislava 42 02 64 36 10 41 Végh František, Ing. office@spse.adlerka.sk www.adlerka.sk
BA IV Pedagogická a sociálna akadémia Bullova 2, P.O.BOX 7 840 11 Bratislava 411 02 64 36 56 05 Mačugová Žofia, Mgr. psabullova2@pobox.sk www.psabuba.edu.sk
BA IV Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru Dúbravská cesta 11 842 56 Bratislava 4 02 59 30 62 26 Pagáč Milan, akad. maliar skola@suvba.edu.sk www.suvba.edu.sk
BA IV Stredná odborná škola automobilová Jána Jonáša 5 843 06 Bratislava 49 02 69 30 72 10 Búči Ľubomír, Ing. skola@sosaba.sk www.sosaba.sk
BA V Stredná priemyselná škola elektrotechnická Hálova 16  851 01 Bratislava 5 02 63 82 34 02 Šafránková Iveta, Ing. skola@spsehalova.sk www.spsehalova.sk
BA V Obchodná akadémia Dudova 4 851 02 Bratislava 5 02 62 41 24 04 Krchnák Stanislav, Ing. krchnak@oadudova.sk www.oadudova.sk
BA V Stredná odborná škola  Farského 9 851 01 Bratislava 5 02 62 24 36 26 Horák Jozef, PaedDr. riaditelstvo@soupotr.sk www.soupotr.sk
BA V Stredná odborná škola technická Vranovská 4 851 02 Bratislava 5 02 63 83 84 17 Rada Zdenek, Ing. souvrano@isternet.sk www.sosvranovska.eu
BA V Stredná odborná škola Strečnianska 20 851 06 Bratislava 5 02 63 83 04 84 Ing. Nadežda Ledereová skola@sosznieba.edu.sk www.sosznieba.edu.sk
BA V Stredná zdravotnícka škola Strečnianska 20 851 05 Bratislava 57 02 63 81 20 50 Kráľ Tibor, RNDr. szs@szsba.sk www.szsba.sk
PK Obchodná akadémia Myslenická 1 902 03 Pezinok 033 642 30 75 Hotový František, PaedDr. riadite@oapk.sk www.oapk.sk
PK Stredná odborná škola Komenského 27 902 01 Pezinok 033 644 37 79 Jurčíková Elena, Mgr. riaditelka@soskompk.sk www.soskompk.sk
PK Pedagogická a kultúrna akadémia Sokolská 2 900 01 Modra 033 647 25 67 Bachanová Jarmila, Mgr. paka@pakamo.sk www.pakamo.sk
PK Stredná odborná škola  Kostolná 3 900 01 Modra 033 647 25 79 Zoch Slavomír, Mgr. info@svosmo.sk www.svosmo.sk
SC Stredná odborná škola J. A. Gagarina (SŠ ) Svätoplukova 38 900 27 Bernolákovo 02 45 94 30 62 Šaulič Ján, Ing., CSc. spops@szm.sk www.spsjagber.sk
SC Stredná odborná škola (SŠ ) SNP 30 900 28 Ivanka pri Dunaji 02 45 94 30 62 Šaulič Ján, Ing., CSc. sekretariat@zsposivdun.edu.sk www.zsspoivanka.sk
SC Stredná odborná škola záhradnícka G. Čejku Bratislavská 44 900 45 Malinovo 02 45 95 51 02 Martináková Alena, Ing. zahradnicka-malinovo@stonline.sk www.zahradnicka-malinovo.sk
SC Stredná odborná škola  Kysucká 14 903 01 Senec 02 45 92 47 95 Kovalovský Vladimír, Ing. kovalovskyv@centrum.sk www.sossenec.sk
SC SOŠ podnikania s VJM (SŠ) Lichnerova 71 903 01 Senec 02 45 92 34 24 Kontár Ildikó, PaedDr. gymmadsc@stonline.sk www.szenczigv.sk
   
Poznámky:    VJM - vyučovací jazyk maďarský  
  SŠ - Spojená škola, uvedená škola  je jedna z organizačná zložka spojenej školy  
Zoznam stredných odborných škôl a konzervatórií v pôsobnosti
ZRIAĎOVATEĽOM  je  FYZICKÁ alebo PRÁVNICKÁ OSOBA
  škola adresa PSČ mesto telefón meno riaditeľa E-mail webová stránka
BA II Súkromná stredná odborná škola Bieloruská 1 831 06 Bratislava 35 02   Tehlárová Tatjana, Ing. vanekova@ssougas.sk  
BA II Súkromná hotelová akadémia HaGMa Biskupická 21 821 06 Bratislava 214 02 45 25 99 29 Kravjanská Danka, Ing. skola1@shahagma.edu.sk www.shahagma.sk
BA II Súkromná obchodná akadémia Profi - Kamo Dudvážska 6 821 07 Bratislava 214 02 45 52 57 72 Rechtorík Juraj, Mgr. riaditel@dudva.sk www.dudva.sk
BA II Súkromná stredná umelecká škola Ivanská cesta 21 821 04 Bratislava 2 02 43 41 08 02 Barteková Ingrid, Mgr. ssus@ssus.sk www.ssus.sk
BA II Súkromná SOŠ Ružinovská 1 826 01 Bratislava 29 02 48 28 92 38 Bažík Jaroslav, Ing. sousba@sous-ruzinov.sk www.sous-ruzinov.sk
BA II Súkromná pedagogická a sociálna akadémia Ružová dolina 29 821 09  Bratislava 2 02 53 41 25 93 Gajdošová Veronika, PhDr. profkreatis@profkreatis.sk www.pasa-ba.eu
BA III Súkromná stredná odborná škola Karpatské námestie 9 831 06 Bratislava 35 02 44 88 85 41 Kubešová Elena peknevlasy@pobox.sk www.peknevlasy.sk
BA III Súkromná stredná odborná škola HOST Riazanská 25 821 02 Bratislava 2 02   Zabák Zoltán, Doc.Ing. zzabak@skolahost.sk www.skolahost.sk
BA IV Súkromná obchodná akadémia LIBERTA Borinská 23 841 03 Bratislava 47 02 64 53 62 84 Čermáková Jana, Ing. liberta@liberta.sk www.liberta.sk
BA IV Súkromná stredná  odborná škola veterinárna Bullova 2 844 20 Bratislava 42 02 6453 31 74 Jaký Vladimír, Doc.MVDr. svsbuba@szm.sk www.ssvsbabu.szm.sk
BA IV Súkromná pedagogická škola Bullova 2 845 18 Bratislava 45 02 64 46 34 36 Pavlikovská Adriana, PaedDr. straskova@gmail.sk  
BA IV Súkromná stredná odborná škola Karloveská 31 841 04 Bratislava 45 02 64 36 08 96 Vašš František, RNDr., CSc. ssos.karloveska32@azet.sk  
BA V Súkromná obchodná akadémia AMOS Holíčska 2 851 05 Bratislava 5 02 6381 56 87 Šuniar Pavol, PaedDr. soa@soa-amos.sk www.soa-amos.sk
BA V Súkromná hotelová akadémia  Kremnická 26 851 01 Bratislava 5 02 63 81 25 51 Podstavková Ivona, PaedDr., PhD. sekretariat@ipgymnazium.sk www.ipgymnazium.sk
BA V Súkromná obchodná akadémia Kremnická 26 851 01 Bratislava 5 02 63 81 25 51 Podstavková Ivona, PaedDr., PhD. sekretariat@ipgymnazium.sk www.ipgymnazium.sk
BA V Súkromná stredná odborná škola Johannes Senio Service Lachova 1 851 05 Bratislava 5 02 62 41 20 95 Krišková Anna, PhDr. skola@tabita.sk www.tabita.sk
BA V Súkromná hotelová akadémia GASMO Žehrianska 6 851 07 Bratislava 5 02 68 20 28 14 Mrkývka Oldřich, PhDr. gasmo.mrkyvka@post.sk www.ssosgasmo.sk
BA V SSOŠ GASMO Žehrianska 6 851 07 Bratislava 5 02 68 20 28 14 Mrkývka Oldřich, PhDr. gasmo.mrkyvka@post.sk www.ssosgasmo.sk
BA V Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby Vlastenecké nám. 1 851 01 Bratislava 5 02 6241 16 68 Zavarčíková Viera, Mgr. uat@uat.sk     www.uat.sk, www.sspsat.sk
BA V Súkromná stredná odborná škola Vranovská 4 851 02 Bratislava 5 02 63 81 23 77 Malaník Jaroslav, Mgr. ssosoomriaditel@centrum.sk www.wa.sk
PK Súkromná stredná odborná škola Sokolská 6 900 01 Modra 033   Sodomová Elena, PhDr.  vinerfa@zoznam.sk  
MA Súkromná obchodná akadémia č. 351 900 68 Plavecký Štvrtok     Malík Miroslav, PhDr.    
MA Súkromná SOŠ č. 351 900 68  Plavecký štvrtok          
Zoznam stredných odborných škôl a konzervatórií v pôsobnosti
CIRKVÍ
  škola adresa PSČ mesto telefón meno riaditeľa E-mail webová stránka
BA I Cirkevné SOŠ elektrotechnické P. G. Frassatiho Vazovova 12 811 07 Bratislava 17 02 5557 59 79 Karaivanová Roumiana Ing, Mgr.  csose@csose.sk www.csose.sk
BA V Cirkevné konzervatórium Beňadická 16 851 06 Bratislava 5 02 93 83 08 95 Malatincová Eva, Mgr.art., PhD. sekretariat@ckba.edu.sk www.ckba.edu.sk

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Email školy: skolakalina@skolakalina.sk
Telefón: Sekretariát:
Marta Boudná 02/44 637 274
Zástupca :
Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773
Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881
Riaditeľ:
Dušan Noga 0903 889 363
Jedáleň:
Jana Havránková 02/44 372 830
Materská škola:
Mgr. Marta Marková 0911 978 876
Školský klub detí (ŠKD):
Petra Zemancová 0948 162 754
IČO: 50409964
DIČ: 2120330410
Adresa školy: Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava

Mapa

Facebook