www.skolakalina.sk

Aktuality Ako a kam na strednú školu Dôležité termíny Dni otvorených dverí Harmonogram prijímacieho pokračovania Školský psychológ Zoznam gymnázií Zoznam stredných škôl Zoznam osemročných gymnázií Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2011/2012 Štatistika umiestnenia 2011/2012 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2012/2013 Štatistika umiestnenia 2012/2013 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2013/2014 Štatistika umiestnenia 2013/2014 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2014/2015 Štatistika umiestnenia 2014/2015 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2015/2016 Štatistika umiestnenia 2015/2016 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2016/2017 Štatistika umiestnenia 2016/2017 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2017/2018 Štatistika umiestnenia 2017/2018

Výchovné poradenstvo

Zoznam gymnázií

 

 

 Bratislavský kraj - zoznam gymnázií

 

 

Názov

Obec

Ulica

E-mail

Webové stránky

 

Gymnázium

Bratislava-Dúbravka

Bilíkova 24

gymbil@stonline.sk

www.gymbilba.sk

 

Súkromné gymnázium

Bernolákovo

Svätoplukova 38

Sportovegymnazium@sportoveg.sk

www.sportovegymnazium.sk

 

Súkromné 8-r. gymnázium

Bratislava-Devín

Kremeľská 2

info@aforel.com

www.aforel.com

 

Gymnázium

Bratislava-Karlova Ves

Ladislava Sáru 1

tajomnik@gymls.edu.sk

www.gymls.edu.sk

 

Súkromné gymnázium

Bratislava-Dúbravka

Batkova 2

marialiptakova@cogitatio.sk

www.cogitatio.sk

 

Súkr. gymnázium ALKANA

Bratislava-Dúbravka

Batkova 2

gymnazium@alkana.sk

www.alkana.sk

 

Súkromné gymnázium

Bratislava-Nové Mesto

Česká 10

riaditel@gymnaziumceska.sk

www.gymnaziumceska.sk

 

Osemročné gymnázium

Bratislava-Karlova Ves

Tilgnerova 14

skola@gymtilba.edu.sk

www.gymtilba.edu.sk

 

Gymnázium

Bratislava-Nové Mesto

Teplická 7 (Skalická 1)

smnd@smnd.sk

www.smnd.sk

 

Bilingválne gymnázium

Bratislava-Petržalka

Beňadická 38

sekretariat@bilgym.sk

www.bilgym.sk

 

Gymnázium A. Einsteina

Bratislava-Petržalka

Einsteinova 35

gymnazium@einsteinova.sk

www.einsteinova.sk

 

Gymnázium Sv. Rodiny

Bratislava-Petržalka

Gercenova 10

gsrge@zoznam.sk

www.gsrba.edu.sk

 

Gymnázium

Bratislava-Petržalka

Haanova 28

ghaanova@szm.sk

 

 

Súkromné gymnázium

Bratislava-Petržalka

Kremnická 26

sekretariat@ipgymnazium.sk

www.ipgymnazium.sk/

 

Gymnázium

Bratislava-Petržalka

Pankúchova 6

skola@gympaba.sk

www.gympaba.sk

 

Spojená škola - Ev.Gym.

Bratislava-Petržalka

Tupolevova 20

czsgmluther@egmluther.sk

www.egmluther.sk

 

Evanjelické lýceum

Bratislava-Petržalka

Vranovská 2

common@lyceum.sanet.sk

www.elvraba.edu.sk

 

Súkr. šport. gymnázium

Bratislava-Podunaj.Biskup

Dudvážska 6

gaudeamus@dudva.sk

www.dudva.sk

 

Gymnázium F. G. Lorcu

Bratislava-Podunaj.Biskup

Hronská 3

gymhron@gymhron.edu.sk

www.gymhron.edu.sk

 

Gymnázium škol. bratov

Bratislava-Rača

Čachtická 14

skolagsb@stonline.sk

www.lasalle.sk/

 

Gymnázium

Bratislava-Rača

Hubeného 23

ghubeneho@ghubba.edu.sk

www.ghubba.edu.sk

 

Súkr. gymnázium Mercury

Bratislava-Petržalka

Zadunajská cesta 27

sgm@sgm.sk

www.sgm.sk

 

Bulharské gymnázium

Bratislava-Petržalka

Záporožská 8 (Panenská)

bulscol@ba.telecom.sk

www.bulharskaskola.sk

 

Spojená škola-Gymnázium

Bratislava-Ružinov

Novohradská 3

munkova@gjh.sk

www.gjh.sk

 

Spojená škola-Gym(MYP)

Bratislava-Ružinov

Novohradská 3

munkova@gjh.sk

www.gjh.sk

 

Športové gymnázium

Bratislava-Ružinov

Ostredková 10

sportschool@gti.sk

www.sg.dingo.sk

 

Spojená škola-Gymnázium

Bratislava-Ružinov

Bachova 4

gymnazium@vincentdepaul.sk

www.vincentdepaul.sk

 

 

1.súkr. Gymnázium

Bratislava-Ružinov

Bajkalská 20

info@1sg.sk

www.1sg.sk

 

Gymnázium

Bratislava-Ružinov

Ivana Horvátha 14

gustos@chello.sk

www.horvatha.sk

 

Spojená škola-Gymnázium

Bratislava-Ružinov

Metodova 2

oficce@gmet.sk

www.gmet.sk

 

Spojená škola-Gymnázium

Bratislava-Ružinov

Tokajícka 24

zsso@zssoba.sk

www.zssoba.sk

 

Gymnázium L.Novomeského

Bratislava-Ružinov

Tomášikova 2

norbertkyndl@yahoo.com

www.gln.sk

 

Gymnázium

Bratislava-Staré Mesto

Grösslingová 18

riaditelstvo@gamca.sk

www.gamca.sk

 

Gymnázium Matky Alexie

Bratislava-Staré Mesto

Jesenského 4/A

info@gma.sk

www.gma.sk

 

Súkromné gymnázium

Bratislava-Staré Mesto

Mudroňova 83

info@sgesprit.sk

www.sgesprit.sk

 

Gymnázium Sv. Uršule

Bratislava-Staré Mesto

Nedbalova 6

gymsurba@svsba.sk

www.gsurba.edu.sk

 

Gymnázium s VJM

Bratislava-Staré Mesto

Dunajská 13

kis@gdunaba.sk

www.gdunaba.sk

 

Gymnázium sv.Fr.Assisk.

Malacky

Kláštorné nám. 3

assisi@gfamc.sk

www.gfamc.sk

 

Gymnázium

Malacky

1. mája 8

gymalriad@stonline.sk

www.g1majamc.edu.sk

 

Súkromné gymnázium

Bratislava-Vrakuňa

Žitavská 1

ssg@ssg.sk

www.ssg.sk

 

Gymnázium K. Štúra

Modra

Nám. slobody 5

gymmodra@gymmo.edu.sk

www.svba..gymmodra

 

Gymnázium

Pezinok

Senecká 2

gympezin@post.sk

 

 

Gymnázium

Bratislava-Staré Mesto

Vazovova 6

vedenie@vazka.sk

www.vazka.sk

 

Spojená škola-Gym s VJM

Senec

Lichnerova 71

gymmadsc@stonline.sk

 

 

Gymnázium A. Bernoláka

Senec

Lichnerova 69

gabsenec@svsba.sk

www.gab.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Email školy: skolakalina@skolakalina.sk
Telefón: Sekretariát:
Marta Boudná 02/44 637 274
Zástupca :
Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773
Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881
Riaditeľ:
Dušan Noga 0903 889 363
Jedáleň:
Jana Havránková 02/44 372 830
Materská škola:
Mgr. Marta Marková 0911 978 876
Školský klub detí (ŠKD):
Petra Zemancová 0948 162 754
IČO: 50409964
DIČ: 2120330410
Adresa školy: Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava

Mapa

Facebook