www.skolakalina.sk

Aktuality Ako a kam na strednú školu Dôležité termíny Dni otvorených dverí Harmonogram prijímacieho pokračovania Školský psychológ Zoznam gymnázií Zoznam stredných škôl Zoznam osemročných gymnázií Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2011/2012 Štatistika umiestnenia 2011/2012 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2012/2013 Štatistika umiestnenia 2012/2013 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2013/2014 Štatistika umiestnenia 2013/2014 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2014/2015 Štatistika umiestnenia 2014/2015 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2015/2016 Štatistika umiestnenia 2015/2016 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2016/2017 Štatistika umiestnenia 2016/2017 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2017/2018 Štatistika umiestnenia 2017/2018

Výchovné poradenstvo

Dni otvorených dverí

Prosím dodržovať nasledovný postup pri účasti žiaka na DOD počas vyučovania:

1. v jednom polroku účasť na DOD max. 2x počas vyučania

2. minimálne deň vopred zákonný zástupca informuje triedneho učiteľa ( písomne, telefonicky, e-mailom )

3. žiak si vyžiada potvrdenie o účasti na DOD od príslušnej strednej školy

4. po ukončení sa vráti na vyučovanie ( ak má v ten deň ešte rozvrh )

5. potvrdenie odovzdá ako ospravedlnenku triednemu učiteľovi


Ak je to možné, na absolvovanie DOD, žiak využije čas po skončení svojho vyučovania. Väčšina SŠ má aj poobedné terminy. 
 

Je potrebné obmedziť účasť žiaka na DOD iba na čas nevyhnutný pre absolvovanie DOD, najlepšie v sprievode zákonného zástupcu.

Účasť na DOD nie je dôvodom na zbytočné vynechávanie vyučovania!!!!

 


 

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Email školy: skolakalina@skolakalina.sk
Telefón: Sekretariát:
Marta Boudná 02/44 637 274
Zástupca :
Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773
Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881
Riaditeľ:
Dušan Noga 0903 889 363
Jedáleň:
Jana Havránková 02/44 372 830
Materská škola:
Mgr. Marta Marková 0911 978 876
Školský klub detí (ŠKD):
Petra Zemancová 0948 162 754
IČO: 50409964
DIČ: 2120330410
Adresa školy: Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava

Mapa

Facebook