www.skolakalina.sk

Aktuality Ako a kam na strednú školu Dôležité termíny Dni otvorených dverí Harmonogram prijímacieho pokračovania Školský psychológ Zoznam gymnázií Zoznam stredných škôl Zoznam osemročných gymnázií Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2011/2012 Štatistika umiestnenia 2011/2012 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2012/2013 Štatistika umiestnenia 2012/2013 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2013/2014 Štatistika umiestnenia 2013/2014 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2014/2015 Štatistika umiestnenia 2014/2015 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2015/2016 Štatistika umiestnenia 2015/2016 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2016/2017 Štatistika umiestnenia 2016/2017 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2017/2018 Štatistika umiestnenia 2017/2018

Výchovné poradenstvo

Dôležité termíny

 

PREHĽAD termínov prijímania na vzdelávanie

v  stredných školách

 pre školský rok  2018/2019

 

Prijímanie  na  vzdelávanie v  stredných školách sa uskutočňuje podľa   § 62 až  § 71 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

        ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––        Celoslovenské testovanie žiakov  9. ročníka základných škôl – Testovanie 9 zamerané na overenie vedomostí a zručností z matematiky, vyučovacieho jazyka a štátneho jazyka  sa uskutoční: 3. apríla 2019 (náhradný termín: 16.4.2019) 

Zverejnenie kritérií prijatia na jednotlivé odbory na stredných školách:

do 1. februára 2019 – riaditeľ strednej školy zverejní kritéria pre prijatie na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré  vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (budú zverejnené aj na www.edu.sk)            

do 31. marca 2019 – riaditeľ strednej školy zverejní kritériá pre prijatie na  ostatné odbory vzdelávania ( budú zverejnené aj na www.edu.sk )

 

Podanie  prihlášky zákonným zástupcom riaditeľovi základnej školy:

do 20. februára 2019 -  zákonný zástupca žiaka podá prihlášku na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré  vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania

do 10. apríla 2019      - zákonný zástupca žiaka podá prihlášky na ostatné odbory vzdelávania

 

 

Odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na stredné školy:

do 28. februára 2019 –  na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré  vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania

do 20. apríla 2019 – na ostatné odbory vzdelávania

 

Termíny prijímacích skúšok:

25. marec – 15. apríl 2019  - overovanie špeciálnych schopností, zručností a nadania

                                             - termín  určí riaditeľ strednej školy

                                           -  zoznam stredných škôl s termínmi skúšok zverejníme na www.ksuba.sk

1. kolo

  13. máj 2019 ( pondelok )   –  1. termín prijímacích skúšok

  16. máj 2019 ( štvrtok ) –  2. termín prijímacích skúšok

 

2. kolo – pre neprijatých žiakov v 1. kole

  18. jún 2019 ( utorok )

 

Toto je Váš text, môžete ho kedykoľvek zmeniť.

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Email školy: skolakalina@skolakalina.sk
Telefón: Sekretariát:
Marta Boudná 02/44 637 274
Zástupca :
Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773
Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881
Riaditeľ:
Dušan Noga 0903 889 363
Jedáleň:
Jana Havránková 02/44 372 830
Materská škola:
Mgr. Marta Marková 0911 978 876
Školský klub detí (ŠKD):
Petra Zemancová 0948 162 754
IČO: 50409964
DIČ: 2120330410
Adresa školy: Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava

Mapa

Facebook