www.skolakalina.sk

Aktuality Ako a kam na strednú školu Dôležité termíny Dni otvorených dverí Harmonogram prijímacieho pokračovania Školský psychológ Zoznam gymnázií Zoznam stredných škôl Zoznam osemročných gymnázií Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2011/2012 Štatistika umiestnenia 2011/2012 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2012/2013 Štatistika umiestnenia 2012/2013 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2013/2014 Štatistika umiestnenia 2013/2014 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2014/2015 Štatistika umiestnenia 2014/2015 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2015/2016 Štatistika umiestnenia 2015/2016 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2016/2017 Štatistika umiestnenia 2016/2017 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2017/2018 Štatistika umiestnenia 2017/2018

Výchovné poradenstvo

Štatistika umiestnenia 2012/2013

Štatistika umiestnenia žiakov podľa typu a kódu prijatia 2012/2013

 

 510306 - Základná škola, Kalinčiakova 12, 83104 Bratislava

Typ strednej školy

Talentové skúšky

1. a 2. kolo

P r i jatí

N e p r i j a t í

bez kódu

neprítom

ostatní

prijatý

vyhovel

nepri-

jatý

neprítom

bez kódu

bez

skúšok

príjim.

skúšky

na zákl.sťaž.

SPOLU

neprospel

nedost.

miesta

na zákl.

sťažnosti

SPOLU

autor.

VÚC

Gymnáziá                                         

3

0

0

0

0

7

0

0

7

0

0

0

0

0

Umelecké školy                                    

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zdravotnícke školy                               

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Poľnohospodárske, lesnícke SOŠ                   

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

Ekonomické, obchodné SOŠ                          

0

0

0

0

0

7

0

0

7

0

0

0

0

0

Pedagogické školy                                

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Technické, dopravné SOŠ                          

2

0

0

0

0

5

0

0

5

0

0

0

0

0

SOŠ ostatné                                      

7

0

0

0

0

6

0

0

6

0

0

0

0

0

Praktické školy, OU                              

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SPOLU VŠETCI ŽIACI

14

0

0

0

0

26

0

0

26

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekapitulácia

celkom za SŠ

prijatí

40

do pracovného pomeru

0

z toho mimo populáciu

0

zostáva na ZŠ v 9. ročníku

0

neprijatí

0

zostáva na ZŠ v nižšom ročníku

0

z toho mimo populáciu

0

neschopní na zaradenie

0

z toho ôsmaci

0

mimo SR

1

ostatní

0

nesprávne SŠ-odbor-jazyk

0

POČET ŽIAKOV CELKOM

41

 

 

Táto stránka môže obsahovať základné informácie o Vašej škole, môžete si ju ľubovoľne meniť. Návod, ako tieto zmeny uskutočniť, nájdete tu: http://help.edupage.org/

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Email školy: skolakalina@skolakalina.sk
Telefón: Sekretariát:
Marta Boudná 02/44 637 274
Zástupca :
Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773
Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881
Riaditeľ:
Dušan Noga 0903 889 363
Jedáleň:
Jana Havránková 02/44 372 830
Materská škola:
Mgr. Marta Marková 0911 978 876
Školský klub detí (ŠKD):
Petra Zemancová 0948 162 754
IČO: 50409964
DIČ: 2120330410
Adresa školy: Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava

Mapa

Facebook