www.skolakalina.sk

Aktuality Ako a kam na strednú školu Dôležité termíny Dni otvorených dverí Harmonogram prijímacieho pokračovania Školský psychológ Zoznam gymnázií Zoznam stredných škôl Zoznam osemročných gymnázií Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2011/2012 Štatistika umiestnenia 2011/2012 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2012/2013 Štatistika umiestnenia 2012/2013 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2013/2014 Štatistika umiestnenia 2013/2014 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2014/2015 Štatistika umiestnenia 2014/2015 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2015/2016 Štatistika umiestnenia 2015/2016 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2016/2017 Štatistika umiestnenia 2016/2017 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2017/2018 Štatistika umiestnenia 2017/2018

Výchovné poradenstvo

Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2012/2013

 Základná škola, Kalinčiakova 12, 83104 Bratislava

 

Prehľad o rozmiestnení žiakov končiacich ZŠ k 30.06.2013

Gymnáziá

  smiley

Spolu

dievč.

v  o k r e s e

Bratislava 3            

 

 

      611004

Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava                                             

1

0

mimo okres

Bratislava 3            

 

 

      611005

Gymnázium I.Horvátha, Ivana Horvátha 14, Bratislava                           

4

0

      611006

Gymnázium, Ladislava Sáru 1, Bratislava-Karlova Ves                            

1

0

      611007

Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava-Petržalka                  

1

0

      611010

Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava                             

1

0

      611012

Športové gymnázium, Ostredková 10, Bratislava                                  

1

0

      611029

Súkr.šport.gym. Gaudeamus, Dudvážska 6, Bratislava                            

1

0

 

S p o l u   Gymnáziá

10

0

 

 

 

 

Umelecké školy

 cool

Spolu

dievč.

mimo okres

Bratislava 3            

 

 

      612001

Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava                                       

1

0

      612601

Súkr.SUŠ animov.tvorby, Vlastenecké n.1, Bratislava                           

1

0

 

S p o l u   Umelecké školy

2

0

 

 

 

 

Poľnohospodárske, lesnícke SOŠ

 cheeky

Spolu

dievč.

mimo okres

Bratislava 3            

 

 

      615701

Súkromna SOŠ veterinárna, Bullova 2, Bratislava                               

1

1

 

S p o l u   Poľnohospodárske, lesnícke SOŠ

1

1

 

 

 

 

Ekonomické, obchodné SOŠ

 wink

Spolu

dievč.

v  o k r e s e

Bratislava 3             

 

 

      616004

Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava                                   

2

0

      616501

SOŠ - hotel.služ. a obch., Na pántoch 9, Bratislava-Rača                      

2

0

mimo okres

Bratislava 3            

 

 

      616001

Súkromná HA HaGMa, Biskupická 21, Bratislava                                  

1

0

      616104

Obchodná akadémia, Nevädzova 3, Bratislava                                    

1

1

      616301

SOŠ podnikania, Strečnianska 20, Bratislava                                    

1

0

 

S p o l u   Ekonomické, obchodné SOŠ

7

1

 

 

 

 

Technické, dopravné SOŠ

 yes

Spolu

dievč.

mimo okres

Bratislava 3            

 

 

      618302

Cirk. SOŠe P.G.Frassatiho, Vazovova 12, Bratislava                            

5

0

      618305

SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava                                   

2

0

 

S p o l u   Technické, dopravné SOŠ

7

0

 

 

 

 

SOŠ ostatné

 blush

Spolu

dievč.

mimo okres

Bratislava 3            

 

 

      613005

SOŠ, Ivanská cesta21, Bratislava                                              

3

0

      613008

Súkromná SOŠ, Exnárova 20, Bratislava                                         

1

0

      613028

Súkr. športová SOŠ, M. C. Sklodowskej 1, Bratislava                           

7

0

      613301

SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava                                      

2

2

 

S p o l u   SOŠ ostatné

13

2

 

 

 

 

 

 

Spolu

dievč.

mimo okres

Bratislava 3            

 

 

      619600

Mimo Slovenska                                                                 

1

0

 

S p o l u  

1

0

 

 

 

 

 

                             Počet žiakov končiacich ZŠ

41

4

 

Táto stránka môže obsahovať základné informácie o Vašej škole, môžete si ju ľubovoľne meniť. Návod, ako tieto zmeny uskutočniť, nájdete tu: http://help.edupage.org/

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Email školy: skolakalina@skolakalina.sk
Telefón: Sekretariát:
Marta Boudná 02/44 637 274
Zástupca :
Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773
Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881
Riaditeľ:
Dušan Noga 0903 889 363
Jedáleň:
Jana Havránková 02/44 372 830
Materská škola:
Mgr. Marta Marková 0911 978 876
Školský klub detí (ŠKD):
Petra Zemancová 0948 162 754
IČO: 50409964
DIČ: 2120330410
Adresa školy: Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava

Mapa

Facebook