www.skolakalina.sk

 • NAJTRIEDA 16/17

  Milí žiaci!

  Je čas vyhodnotiť ďalšie kolo súťaže NAJTRIEDA 16/17. Príspevky do časopisu, ktoré ste poslali, sú rôznorodé, originálne a nápadité, ale aj vtipné či poučné. Škoda, že sa s písmenkami nepopasovali všetky triedy. No tie, ktoré sa úlohy nezľakli, si zaslúžia naše uznanie. Bodové ohodnotenie nájdete v tabuľke a všetky vaše výtvory v 2. čísle školského časopisu, ktorý vyjde už čoskoro.

  Naša celoročná súťaž tried sa dostáva do záverečnej fázy. V mesiaci máj sa v škole tradične uskutoční Kalina Food Day a v júni športový deň. Zapojte sa a zabojujte o ďalšie body do tabuľky.  :-)

  Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa aktívne zapájajú do našej celoročnej súťaže!

 • Biologická olympiáda

   

  Lukáš Bacho sa v obvodnom kole Biologickej olympiády kategória C 2016/2017 stal úspešným riešiteľom.

   

  Gratulujeme a želáme veľa úspechov.

 • Ahojte, športovci!

  Súboj tried prvého stupňa s jarnou únavou prebehol v skvelej atmosfére, za hlasnej podpory spolužiakov aj súperov. Súťažiaci bojovali zo všetkých síl a zaslúžia si veľkú pochvalu. Výsledné poradie cvičebného plánu č. 2  nájdete v tabuľke.

  Šťastne dorazila aj veľká väčšina poštových holubov s príspevkami do školského časopisu. Výsledky zverejnime 22.5.2017. Last moment pre zatúlaných poštárov!  wink

  Ďalšie body do súťaže NAJTRIEDA 2017 môžete získať v 3. ročníku Kalina Food Day. Neváhajte a 29.5. 2017 si pripravte spoločne zdravú desiatu priamo v škole.

  Ďakujeme všetkým žiakom a ich triednym učiteľom za aktívnu účasť v našej celoročnej súťaži!

   

 • Školské kolo: 1. miesto. Autor:  Daniel Kmiť 6.AB                            Bratislavské kolo: 3. miesto.  Maxim Bilka 3.A

                                

 • Zážitkové centrum vedy Aurelium

  Aj triedy 7.ABC a 8.B prežili netradičné dopoludnie v Zážitkovom centre vedy Aurelium.  Poznatky, ktoré sa naučili v škole, si vyskúšali v praxi na množstve interaktívnych exponátov. Svoje získané poznatky a zažité pokusy budú následne na hodinách fyziky prezentovať prostredníctvom svojich projektov.

 • 3. 5. 2017

  Do galérie Eva Bukovenová: Fotoalbum boli pridané fotografie.

 • Cvičebný plán číslo 2

  Triedy druhého stupňa úspešne bojovali s jarnou únavou a dokázali ju poraziť. Možno len 9.AB uhrala cennú remízu. :-)  Výsledné poradie nájdete v priloženej tabuľke. V piatok 5. mája si Cvičebný plán číslo 2 vyskúšajú aj triedy prvého stupňa. Časový rozpis zverejníme v priebehu nadchádzajúceho týždňa. Sme radi, že ste sa zapojili aj do ďalšej úlohy. Príspevky do školského časopisu nám utešene pribúdajú. Nezabúdajte, že sa bude udeľovať dvojnásobný počet bodov! Máte ešte čas do 7. mája 2017.

 • McDonald´s Cup 2017

  Žiaci prvého stupňa nás opäť úspešne reprezentovali v malom futbale McDonald´s Cup 2017. Po víťazstvách nad ZŠ s MŠ Za kasárňou 2:1, ZŠ Detvianskou 1:0 a ZŠ Hubeného 3:0 postúpili do krajského finále z 1. miesta. Postup vybojovali: P. Rusznyák, J. Chovan, S. Dornai, S. Demjén, P. Hlavačka, T. Hnat, P. Srna, A. Canolli, O. Ifailova a M. Grajciarová. Gratulujeme a držíme palce!

 • Dňa 31.3.2017 sa v hale Elán uskutočnilo bratislavské finále atletickej súťaže Bavme deti športom, kde postúpili aj žiaci našej školy. Vo finále sa stretlo 24 najlepších družstiev žiakov 1. stupňa ZŠ. V tejto konkurencii obsadila ZŠ s MŠ Kalinčiakova celkové 11. miesto. Obrovskú pochvalu za výkon a snahu si zaslúžia žiaci: Neo Bagin, Nikolaj Huertas, Michaela Grajciarová, Valeria Igorevna Chumalo (všetci 2.B), Martin Rigo, Veronika Lednárová, Oleksandra Ifailova (všetci 3.A) a Ján Chovan  (4.A).

 • V utorok 11.4.2017 sa žiaci 8.B, 9.AB a 9.C vybrali po STOPÁCH ĽUDOVÍTA ŠTÚRA. Ich cesta viedla do kráľovského mesta Modra, kde najprv navštívili miesto postrelenia Ľ. Štúra, potom miesto posledného odpočinku a napokon Múzeum Ľudovíta Štúra. Tu si pozreli stálu expozíciu venovanú tejto významnej slovenskej osobnosti (vrátane unikátnych osobných predmetov) a pamätnú izbu, ktorá pripomína posledné roky života a okolnosti jeho tragickej smrti.

 • DEŇ NARCISOV 2017

           Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt den narcisovVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt den narcisovVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt den narcisovVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt den narcisovVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt den narcisovVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt den narcisovVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt den narcisovVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt den narcisov

  V piatok 7.4.2017 sa naši žiaci v sprievode učiteľov opäť zapojili do verejnej zbierky  Ligy proti rakovine Deň narcisov.  Sme radi, že mnohým ľuďom nie sú ľahostajní onkologickí pacienti. Pripnutím žltého narcisu a dobrovoľným príspevkom im vyjadrili svoju podporu a spolupatričnosť. Vyzbierali sme vyššiu sumu ako minulý rok - 3603,29 €. Dokonca sa jednej našej skupine podarilo trhnúť rekord. Video: TU

   

  Všetkým dobrým ľuďom ďakujeme!

            Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt den narcisovVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt den narcisovVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt den narcisovVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt den narcisovVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt den narcisovVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt den narcisovVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt den narcisov                                                   

 • McDonald´s Cup 2017

  Žiaci prvého stupňa nás úspešne reprezentovali v základnom kole malého futbalu McDonald´s Cup 2017. Po víťazstvách 
  so ZŠ s MŠ Za kasárňou 1 : 0 a s EISB Kalinčiakova 7 : 0 postúpili do obvodného finále z 1. miesta. Postup vybojovali: 
  P. Rusznyák, S. Dornai, S. Demjén, P. Hlavačka, T. Hnat, M. Rigo, A. Canolli, O. Ifailova a V. Lednárová. 
  Gratulujeme a držíme palce!

   

   

 • NAJTRIEDA 16/17

  Milí žiaci!
  Posledný marcový deň bol termínom na zhodnotenie jarnej a veľkonočnej výzdoby 
  vašich tried. Dali ste si naozaj záležať a školu nám teraz skrášľujú symboly jari 
  a Veľkej noci. A hoci to nebolo jednoduché rozhodnutie, výsledné poradie tried 
  nájdete v aktuálnej tabuľke. Nezabudnite, že v apríli je úlohou každej triedy 
  vytvoriť originálny a nápaditý príspevok do školského časopisu. Zástupca triedy 
  ho mailom pošle do 28. 4. 2017 na adresu m.smoleniak@skolakalina.sk.
    
 • Veľkí čítajú malým

  Naši prváci dnes zažili netradičnú hodinu slovenského jazyka a literatúry. Max Bubica a Alex Bohún z 8.AC im prečítali rozprávku Calvin nevie lietať. Deti so záujmom počúvali, odpovedali na otázky súvisiace s textom a nakoniec si každý z nich hlavného hrdinu príbehu nakreslil.

  V podobných akciách plánujeme v budúcnosti  pokračovať. Aj takouto formou  sa snažíme podporovať čítanie, viesť našich žiakov k láske ku knihám a rozvíjať v nich čitateľskú gramotnosť.

 • Aurelium

  Nedávno triedy 8.AC a 9.AB navštívili AURELIUM.Toto vedecko-fantastické centrum zábavných pokusov v sebe spája školu, múzeum i zábavný park. Množstvo interaktívnych projektov a exponátov zaujalo nielen nás – žiakov, ale aj naše pani učiteľky. Skvelý tím pracovníkov vytvoril v kolektíve dobrú náladu. Po dni strávenom v úlohe vedcov sme sa so smútkom na tvári vrátili domov.

   

 • Hviezdoslavov Kubín

  Marec je nielen mesiacom knihy, ale aj obdobím, kedy tradične prebieha súťaž Hviezdoslavov Kubín. Svoje recitačné schopnosti predviedli naši žiaci v školskom kole. Všetkým zúčastneným ďakujeme, víťazom blahoželáme a budeme im držať palce v okresnom kole.

                                      Výsledky žiakov 1.- 4. ročníka

      kategória poézia                                                          kategória próza

  1. Monika Pelechová 2.A                                                  1. Nikolaj Huertas 2.B

  2. Laura Mllerová 2.A                                                        2. Diana Bobčeková 3.A

  3. Oliver Bulík 2.A                                                             3. Oliver Hulanský 3.A

                                        Výsledky žiakov 5.- 8. ročníka

        2. kategória – poézia                                                   2. kategória – próza

  1. Kristína Chalupková (6.AC)                                            1. Maxim Mamonov (6.AC)

  2. Šimon Tomášik (5.ABC)                                                 2. Gregor Urban  (5.ABC)

  3. Daniel Kmiť (6.AB)                                                         3.  Saveliy Ivanov (6.AC)

   

          3. kategória – poézia                                                   3. kategória – próza

  1. Max Bubica (8.AC), Boris Kuman (8.B)                             1. Valeriya Konevych (7.ABC)

  2. Daniel Kováč (7.ABC)

  3. Ján Zárecký (8.B)                                             

 • Milí žiaci!

  Ďalšie kolo súťaže NAJTRIEDA 2016/17 sa stretlo s veľkým záujmom malých i veľkých. Zapojila sa každá trieda. Vybraní zástupcovia zdolávali cvičebný plán naozaj s veľkým úsilím, niektorí až na hranici svojich možností. To, ako to nakoniec dopadlo, si môžete pozrieť v tabuľke.

  Súťaž plynulo pokračuje ďalej, vašou ďalšou úlohou bude skrášliť si triedu – zamerajte sa na jarnú a veľkonočnú výzdobu. Čas na to máte do 31. marca, kedy vaše výtvory vyhodnotíme.

  Nezabúdajte, že poradie tried je stále len priebežné a môžete sa podieľať na jeho zmene!  Preto sa zapojte aj do ďalšej úlohy – vytvorte ako trieda príspevok do školského časopisu! Vyberte si ľubovoľnú tému, ktorú spracujete (cca na 1 stranu) a do 28. apríla pošlite mailom na m.smoleniak@skolakalina.sk. Hodnotiť sa bude predovšetkým originalita, ďalej spracovanie témy, grafické prevedenie a samozrejme dodržanie stanoveného termínu. :)

  Ďakujeme všetkým za aktívnu účasť v našej celoročnej súťaži!

  vedenie školy

   

 • Florbal - postup do krajského kola

  Dňa 3.3.2017 sa v hale Elán konalo finále okresného kola vo florbale žiakov a žiačok ZŠ. V ňom si naši chlapci vybojovali postup do krajského kola. Gratulujeme a držíme palce!

 • Okresné kolo geografickej olympiády

  7.2.2017 sa v ZŠ Za kasárňou konalo okresné kolo GO. V kategórii G obsadil Christian Ondrovič 20. miesto z 25 súťažiacich. Gregor Urban 21. miesto a Erik Kern 22. miesto. V kategórii F sa Lukáš Bacho umiestnil na 16. mieste z 27 súťažiacich a v kategórii E Dávid Páj obsadil 19. miesto z 27 zúčastnených.

 • Florbal chlapcov

  Dňa 16.2.2017 sa v našej škole konalo predkolo okresného kola vo florbale. Naši chlapci vyhrali prvý zápas nad súkromnou školou EISB 15:0, druhý nad ZŠ s MŠ Česká 7:1 a postúpili do okresného kola. Gratulujeme!

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Email školy: skolakalina@skolakalina.sk
Telefón: Sekretariát:
Marta Boudná 02/44 637 274

Zástupca :
Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773
Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881

Riaditeľ:
Dušan Noga 0903 889 363

Jedáleň:
Jana Havránková 02/44 372 830
IČO: 50409964
DIČ: 2120330410
Adresa školy: Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava

Mapa

Facebook